DZIŚ

Sonda

Największym problemem w dostępie organizacji do mediów publicznych jest

Wyniki sondy

Największym problemem w dostępie organizacji do mediów publicznych jest
  • zbyt mała ilość czasu antenowego -
  • pobieżny sposób informowania o działaniach organizacji -
  • brak dostępu do programów publicystycznych -
  • nieatrakcyjne godziny emisji spotów -
  • inne -
  • trudno powiedzieć -
Liczba głosów:

WARSZAWA

GALERIA III SEKTORA