Strona główna - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak założyć organizację pozarządową Dowiedz się, zadaj pytania ekspertce. Przyjdź na webinar >

Patronaty

Jakie działania portal ngo.pl obejmuje patronatem?

Portal ngo.pl obejmuje patronatem medialnym znaczące w III sektorze wydarzenia i przedsięwzięcia, które są kierowane do NGO. Przede wszystkim chcemy wspierać działania, które:

 • są adresowane głównie do organizacji pozarządowych, do dużej grupy odbiorców i odbiorczyń
 • mają charakter ogólnopolski lub przynajmniej regionalny, branżowy
 • chętniej dłuższe niż jednorazowe wydarzenie
 • są nowatorskie, ciekawe, innowacyjne
 • mają znaczenie w III sektorze, są prestiżowe

Jakich działań ngo.pl nie obejmuje patronatem?

Nie obejmujemy patronatem przedsięwzięć konkurencyjnych wobec oferty portalu ngo.pl lub działań komercyjnych.

Uwaga! Istnieje możliwość objęcia patronatem działań zakładających odpłatność uczestników/uczestniczek; decyzja i szczegóły są ustalane indywidualnie z uwzględnieniem oferty odpłatnych usług promocyjnych ngo.pl.

Patronat serwisu warszawa.ngo.pl

NGO organizujące wydarzenia lokalne, adresowane do mieszkańców Warszawy, mogą starać się o patronat serwisu warszawa.ngo.pl.

Więcej informacji >>

Co ngo.pl oferuje w ramach patronatu?

 • Ekspozycję wiadomości dostarczonych przez organizatora na łamach ngo.pl lub warszawa.ngo.pl (miejsca zależą każdorazowo m.in. od tematyki wydarzenia).
 • Ekspozycję banera (zgodnego ze specyfikacją) dostarczonego przez organizatora na głównej stronie ngo.pl (ew. w serwisach tematycznych) lub warszawa.ngo.pl.
 • Emisję informacji dostarczonej przez organizatora w nagłówku newslettera ngo.pl.
 • W zależności od charakteru patronatu i rodzaju działań, zamieszczenie informacji w mediach społecznościowych patrona (np. FB, Twitter).
 • Indywidualnie ustalone świadczenia w zależności od tematu, skali, rangi wydarzenia (np. zamieszczenie fotofelietonu).

Czego ngo.pl oczekuje w ramach patronatu?

 • Umożliwienia dystrybucji informacji o ngo.pl / warszawa.ngo.pl (oraz ewentualnie o innych produktach i usługach związanych z ngo.pl) do odbiorców wydarzenia; formy i zasady są indywidualnie ustalane w zależności od charakteru przedsięwzięcia: np. przekazanie ulotek, wysyłka elektronicznych materiałów promocyjnych.
 • Zamieszczenia logo ngo.pl  / warszawa.ngo.pl  (do pobrania niżej) na materiałach związanych z wydarzeniem (strony internetowe, ulotki, plakaty, materiały itp.); projekt z logo powinien być przesłany do akceptacji wcześniej; materiały z logo powinny być przesłane do dokumentacji w wersji elektronicznej (ulotki, plakaty itp.) lub papierowej (np. publikacje).
 • Zamieszczenia informacji w materiałach prasowych dot. wydarzenia (jeśli powstają).
 • Dostarczania bieżących informacji o wydarzeniu i samodzielnego zamieszczania ich na łamach ngo.pl (za pomocą formularza na stronie moje.ngo.pl).
 • W zależności od tematyki, skali, rangi oraz indywidualnych ustaleń, dostarczania bezpłatnych materiałów związanych z wydarzeniem do publikacji na łamach ngo.pl (np. wywiad, artykuł, zdjęcia, nagranie itp.) lub współpracy przy materiałach przygotowywanych przez redakcję ngo.pl.
 • Możliwości ekspozycji roll-up patrona (dot. wydarzeń w Warszawie).
 • Aktualizacji danych o organizatorze w spis.ngo.pl.
 • Jeśli wydarzenie zakłada wykorzystanie komputerów i internetu – ustawienia ngo.pl jako startowej strony.
 • … i jesteśmy otwarci na inne propozycje!

Jak uzyskać patronat medialny ngo.pl?

Zainteresowana organizacja/instytucja przysyła e-mail (redakcja@portal.ngo.pl) z krótką ofertą patronacką (opis wydarzenia, oczekiwania wobec patrona medialnego, oferta dla patrona medialnego, patronat ogólnopolski czy warszawski). Ze względu na harmonogram pracy redakcji, duże zainteresowanie uzyskaniem patronatu oraz realizację zobowiązań, ustalenia dotyczące objęcia patronatem wydarzenia powinny być podejmowane z co najmniej 2–3-miesięcznym wyprzedzeniem.

Redakcja ngo.pl podejmuje decyzję o objęciu (bądź nie) patronatem ngo.pl / warszawa.ngo.pl wydarzenia i odpowiednią informację przekazuje zainteresowanej organizacji/instytucji.

Obie strony (organizator i patron medialny) podejmują ustalenia dot. wzajemnych świadczeń, które zostają zapisane w porozumieniu patronackim.

Jak realizowany jest patronat?

Organizator wydarzenia samodzielnie dodaje wszelkie informacje do portalu ngo.pl – za pomocą formularza na stronie moje.ngo.pl, w polu „Do wiadomości redakcji” wpisuje „patronat ngo.pl” lub „patronat warszawa.ngo.pl”.

Baner (zgodny ze specyfikacją) oraz ew. inne materiały są przesyłane na ustalony adres e-mail. Redakcja ngo.pl nie zamieszcza banerów/materiałów niezgodnych ze specyfikacją, ani nie dokonuje w nich żadnych poprawek.

Wszelkie inne zobowiązania obu stron są realizowane zgodnie z porozumieniem.