Przejdź do treści głównej

Piaseczno. Założenie spółdzielni socjalnej szansą na wyjście z bezrobocia

autor(ka): Grażyna Schmidt
2011-01-06, 09:41
archiwalne
Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym "Domus et Labor" realizując projekt "Spółdzielnie socjalne na start 2" zaprasza osoby bezrobotne z Piaseczna i z Warszawy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach umożliwiajacych zdobycie wiedzy o spółdzielniach socjalnych oraz nabycie umiejętności założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej. Rekrutacja trwa do końca lutego 2011.

Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym "Domus et Labor" 

zaprasza osoby bezrobotne z Piaseczna i z Warszawy do udziału w projekcie „Spółdzielnie socjalne na start 2”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Założenie spółdzielni socjalnej szansą na wyjście z bezrobocia!

Spółdzielnia socjalna daje możliwość zaistnienia grupie osób bezrobotnych na otwartym rynku pracy i podejmowaniu wspólnych działań gospodarczych przez członków spółdzielni dla poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej.

Podczas szkolenia dowiedzą się państwo:

 1. czym jest ekonomia społeczna
 2. na czym polega działalność spółdzielni socjalnej jako przedsiębiorstwa społecznego
 3. czym różni się od innych form prowadzenia działalności gospodarczej (indywidualnej, spółki z o.o., spółdzielni pracy)
 4. dla kogo jest odpowiednią formą działalności zawodowej
 5. jak założyć spółdzielnię socjalną
 6. jaki wybrać zakres działalności, formę rachunkowości i opodatkowania spółdzielni
 7. jak prowadzić spółdzielnię i gdzie zdobywać środki na jej rozwój

Szkolenie przeznaczone jest dla tych, którzy:

 • nie czują się na siłach utworzyć jednoosobową firmę
 • wolą ponosić wspólne ryzyko gospodarcze
 • potrafią współpracować w grupie
 • dzielić się obowiązkami
 • razem podejmować decyzje
 • nie boją się wyzwań
 • chcą łączyć działalność gospodarczą i społeczną

Szkolenie trwa przeciętnie 16 dni roboczych i obejmuje:

 • warsztaty grupowe integracyjno-motywacyjne
 • indywidualne spotkanie z psychologiem
 • szkolenie grupowe dotyczące zakładania i prowadzenia spółdzielni
 • ustalenie indywidualnego planu działania

W programie szkolenia grupowego:

 • czym jest ekonomia społeczna
 • zasady zakładania spółdzielni socjalnej
 • wybór zakresu działalności, formy rachunkowości i opodatkowania
 • opracowanie biznesplanu
 • statut spółdzielni socjalnej
 • podstawy prawne i obowiązujące przepisy
 • zdobywanie funduszy na rozwój
 • zarządzanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej
 • wizyta studyjna w dobrze funkcjonującej spółdzielni socjalnej

Uczestniczkom i uczestnikom przystępującym do zakładania spółdzielni socjalnej, po ukończeniu etapu szkoleniowego, zapewniamy:

 • pomoc doradców w przygotowaniu dokumentów rejestracyjnych
 • warsztaty nt. marketingu i promocji
 • warsztaty przygotowania wniosków o dotacje i granty
 • przestrzeń biurową z dostępem do internetu

Zapewniamy przyjazną atmosferę oraz serwis kawowy, a podczas szkolenia grupowego ciepły posiłek

Informacje, zapisy oraz uzgodnienie terminu i miejsca spotkania rekrutacyjnego w Piasecznie lub w Warszawie: email: , , tel. 22 750 86 23, 601 752 146, 606 691 375.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Źródło: Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym "Domus et Labor"
Miejsce: Piaseczno. Warszawa, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: od 2011-01-06 do 2011-02-28
Organizator:

Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym "Domus et Labor"

Adres:

E.Orzeszkowej 39, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie

Tel.:

22 750 86 23

Faks:

22 750 86 23

E-mail:

dometlab@wp.pl

Www:

http://domusetlabor.org 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekonomia społeczna
 • ekonomizacja
 • osoby bezrobotne
 • rozwój zawodowy