DZIŚ

kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość

Czym jest cross-financing w PO KL?

Cross-financing pozwala na zakup środków trwałych, niezbędnych do realizacji projektu lub adaptację pomieszczeń dla potrzeb np. osób niepełnosprawnych. Szczegółowe zasady cross-financingu można znaleźć w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL” oraz „Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Najważniejsze zasady wskazuje doradca Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu.

Wiadomość archiwalna

A A A

logo ROEFS Elbląg
  • Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich wydatków, których poniesienie jest niezbędne do zrealizowania całości projektu – należy to uzasadnić we wniosku o dofinansowanie projektu.
  • Wydatki objęte cross-financingiem muszą być bezpośrednio powiązane z zadaniami realizowanymi w ramach projektu. Cross-financing nie może dotyczyć wydatków o charakterze „administracyjnym” (tzw. kosztów pośrednich).
  • Wartość wydatków objętych cross-financingiem nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków stanowiących budżet projektu lub 15%, jeśli projekt obejmuje działania dotyczące integracji społecznej.
  • W ramach cross-financingu nie można sfinansować budowy i zakupu budynków, zakupu gruntów i infrastruktury oraz dużych prac remontowych (dopuszczalne są prace budowlane o charakterze dostosowującym pomieszczenia np. dla potrzeb osób niepełnosprawnych).
  • Sprzęt w ramachcross-financingu należy rozumieć jako środki trwałe, których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych, uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, czyli wartość początkowa jednostki sprzętu zakupionego w ramach cross-financingu powinna przekraczać 350 zł (z wyłączeniem zakupu pojazdów i mebli, które bez względu na wartość początkową stanowią cross-financing).

Szczegółowych informacji dotyczących cross-financingu, jak i innych zagadnień istotnych przy realizacji projektu, zasięgnąć można w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu:
ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg
tel. 55 642 18 85, 55 236 27 16www.elblag.roefs.pl e-mail.

Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

organizator: Regionalny Ośrodek EFS w Elblągu
adres: ul. Związku Jaszczurczego 17 Elbląg, 82-300 ,
źródło: ROEFS Elbląg
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.