Przejdź do treści głównej

Czym jest cross-financing w PO KL?

autor(ka): Maciej Bielawski, ROEFS Elbląg
2010-10-27, 13:50
archiwalne
logo ROEFS Elbląg
Cross-financing pozwala na zakup środków trwałych, niezbędnych do realizacji projektu lub adaptację pomieszczeń dla potrzeb np. osób niepełnosprawnych. Szczegółowe zasady cross-financingu można znaleźć w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL” oraz „Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Najważniejsze zasady wskazuje doradca Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu.
  • Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich wydatków, których poniesienie jest niezbędne do zrealizowania całości projektu – należy to uzasadnić we wniosku o dofinansowanie projektu.
  • Wydatki objęte cross-financingiem muszą być bezpośrednio powiązane z zadaniami realizowanymi w ramach projektu. Cross-financing nie może dotyczyć wydatków o charakterze „administracyjnym” (tzw. kosztów pośrednich).
  • Wartość wydatków objętych cross-financingiem nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków stanowiących budżet projektu lub 15%, jeśli projekt obejmuje działania dotyczące integracji społecznej.
  • W ramach cross-financingu nie można sfinansować budowy i zakupu budynków, zakupu gruntów i infrastruktury oraz dużych prac remontowych (dopuszczalne są prace budowlane o charakterze dostosowującym pomieszczenia np. dla potrzeb osób niepełnosprawnych).
  • Sprzęt w ramachcross-financingu należy rozumieć jako środki trwałe, których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych, uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, czyli wartość początkowa jednostki sprzętu zakupionego w ramach cross-financingu powinna przekraczać 350 zł (z wyłączeniem zakupu pojazdów i mebli, które bez względu na wartość początkową stanowią cross-financing).

Szczegółowych informacji dotyczących cross-financingu, jak i innych zagadnień istotnych przy realizacji projektu, zasięgnąć można w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu:
ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg
tel. 55 642 18 85, 55 236 27 16www.elblag.roefs.pl e-mail.

Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Źródło: ROEFS Elbląg
Organizator:

Regionalny Ośrodek EFS w Elblągu

Adres:

ul. Związku Jaszczurczego 17 Elbląg, 82-300 ,

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 2

Skomentuj

KOMENTARZE

  • conseil des droits de l'homme 2018-2020 ~Mulder 20.05.2016, 08:49 http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Religious_Symbols_ENG.pdf wyplata reparacji wojennych podstawa: WYKONYWANIE ORZECZEŃ EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA Wykonywanie przez państwa obowiązków wynikających z wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka nadzoruje Komitet Ministrów Rady Europy. >>> ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • księgowość
  • osoby z niepełnosprawnościami