DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Jak obliczyć wysokość diety krajowej?

Dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży od 1.03.2013 wynosi 30 zł (do 28.02.2013 wynosiła 23 zł) za dobę podróży.

UWAGA! Doba jest liczona w ciągu 24 godzin, liczonych od momentu rozpoczęcia podróży służbowej.

Wysokość diet krajowych (od 1.03.2013)
Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

 • od 8 do 12 godzin przysługuje połowa diety, czyli aktualnie: 15,00 zł;
 • powyżej 12 godzin przysługuje cała dieta: 30,00 zł.
Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
 • do 8 godzin – przysługuje połowa diety 15,00;
 • ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości 30 zł.

Przykład:

Koordynatorka projektu „Mazowsze to lubię” Fundacji X z siedzibą w Warszawie odbyła podróż służbową na konferencję w Krakowie. Z Warszawy wyjechała pociągiem o 7.00 i wróciła tego samego dnia pociągiem, który przyjechał do Warszawy o godzinie 17.00. Jej podróż służbowa trwała 10 godzin, w związku z tym przysługuje jej dieta w wysokości 15,00 zł. Gdyby wracała do Warszawy pociągiem, który dojeżdżałby do tego miasta po godzinie 19.00 (czyli po ponad 12 godzinach) otrzymałaby dietę 30 zł. Zaś w sytuacji, gdy wracałaby następnego dnia należałoby doliczać kolejne diety i tak: jeśli wróciłaby przed 8.00 dieta wynosiłaby 15,00 zł a po 8.00 już 30,00 zł.
 
Jeśli podróż trwałaby kilka dni to według tej zasady należy wyliczać każdą kolejno zaczynającą się dobę.
 
Kiedy dieta nie przysługuje i nie powinna być zwrócona:
 • za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego zatrudnionego;
 • gdy osoba przebywająca w podróży trwającej co najmniej 10 dni przyjeżdża w dniu wolnym od pracy do miejscowości pobytu stałego lub czasowego;
 • jeżeli delegowanemu zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie w czasie podróży służbowej.

Wysokość diet krajowych od 1.01.2007 do 28.02.2013:
Jeżeli podróż trwała nie dłużej niż dobę i wynosiła:

 • od 8 do 12 godzin przysługiwała połowa diety: 11,50 zł;
 • powyżej 12 godzin przysługiwała cała dieta: 23,00 zł.
Jeżeli podróż trwała dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
 • do 8 godzin – przysługiwała połowa diety 11,50;
 • ponad 8 godzin – przysługiwała dieta w pełnej wysokości 23 zł.
 

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013, poz. 167)