PORTAL PROWADZI
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2009
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE|
Projekt zmian w systemie świadczenia usług rynku pracy

Wyzwania unowocześnienia i zwiększania efektywności oraz powszechności usług rynku pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wymagają zmian w prawie oraz w systemie świadczenia tych usług. Dlatego Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych podjęła wspólnie z ekspertami oraz partnerami reprezentującymi sferę publiczną debatę na temat świadczenia usług zatrudnienia.

Propozycja zmian
FISE opracowało propozycję zmian w systemie świadczenia usług zatrudnienia w Polsce, mających na celu:
- usprawnienie przepływów na lokalnych rynkach pracy, w tym intensyfikację przepływów do zatrudnienia poprzez powszechny dostęp do usług zatrudnieniowych,
- podniesienie skuteczności realizowania działań wspierających zatrudnialność osób bezrobotnych, powiązane z pełną i lokalną wiedzą na temat sytuacji na rynku pracy.

Zaproponowany model obejmował:
- usługę pośrednictwa dla wszystkich osób rejestrujących się jako bezrobotne, charakteryzującą się powszechnym dostępem, stałym monitoringiem efektów oraz nakierowaniem na zwiększenie przepływów,
- usługi prozatrudnieniowe dla osób długotrwale bezrobotnych oraz tych, dla których usługa pośrednictwa okazała się nieskuteczna. Bazą tych usług jest pełna diagnoza; założenie specjalizacji i różnorodności oraz nakierowanie na wynik.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją propozycji:
Wersja podstawowa >
Wersja rozszerzona >

Propozycja zmian opracowana przez ekspertki FISE została zaprezentowana w Sejmie 20 maja 2009 roku , na seminarium Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej pt. „System świadczenia usług zatrudnieniowych”
Więcej >

O projekcie zmian w mediach:
Portal gazetapraca.pl "Firmy rekrutacyjne kontra urzędy pracy" >
Portal gazetapraca.pl "Rewolucja w systemie pośrednictwa pracy?" >
Portal praca.bakier.pl "Urzędnik dostanie premię za znalezienie pracy bezrobotnemu" >
Serwis Radio Gdańsk "W pośrednictwie pracy będą pomagały prywatne agencje" >

Kontakt
Informacji na temat proponowanych zmian oraz ich uzasadnienia merytorycznego udzielają pracownicy FISE: .

KOMENTARZE (0) | DODAJ KOMENTARZ
WARTO PRZECZYTAĆ

Oprac. Łukasz Komuda, źr. GUS

FLEXICURITY | STATYSTYKA | 24.03.2017 „Mamy rynek pracownika” słyszymy każdego dnia z mediów. Niby konsumenci i pracownicy mają swoje lata tłuste, ale większość z nas jakoś tego nie odczuwa. Cóż, polski rynek pracy tylko z pozoru jest w znakomitej kondycji. Fundamentalne problemy pozostają na nim nierozwiązane. Ponieważ zmierzenie się z nimi wymaga polityki obliczonej na wiele kadencji sejmowych i kompleksowe, systemowe działanie … (więcej >)